Home » Robinja by Hanibal Lucić
Robinja Hanibal Lucić

Robinja

Hanibal Lucić

Published
ISBN :
Paperback
60 pages
Enter the sum

 About the Book 

Robinja je prva svjetovna drama na hrvatskome jeziku autora Hanibala Lucića. Drama nema bogato razvedenu dramsku radnju: u tri čina, u dvostruko rimovanim dvanaestercima, ona oblikuje dramsku priču o Robinji koju u gusarskom zarobljeništvu pronalaziMoreRobinja je prva svjetovna drama na hrvatskome jeziku autora Hanibala Lucića. Drama nema bogato razvedenu dramsku radnju: u tri čina, u dvostruko rimovanim dvanaestercima, ona oblikuje dramsku priču o Robinji koju u gusarskom zarobljeništvu pronalazi njezin bivši udvarač, ban Derenčin. Drama završava sretno - vjenčanjem dvoje mladih. O zbivanjima i događajima u drami više se prepričava i izvješćuje, no što se oni odvijaju pred gledateljem. Uobličujući aktualnu, realističku temu, s povijesnim licima, radnju koja se odvija u realnom prostoru u suvremenosti, Robinja je prva svjetovna drama u hrvatskoj književnosti, prva drama koja govori o ozbiljnim problemima onodobne hrvatske stvarnosti. Isto tako, Robinja je i prva hrvatska drama koja nastaje na temelju antičke poetičke svijesti o drami, na temelju onih ranonovovjekovnih estetskih koncepcija po kojima se drama treba oblikovati na zasadama antičke dramske tradicije. Dodamo li navedenomu da Lucićeva drama posjeduje i mnogo rodoljubnih i nacionalnih akcenata, onda je razumljivo zašto je Lucićeva Robinja iznimno važna za povijest hrvatske drame i književnosti uopće.Lucić je u drami Robinja iskazao svoju ljubav prema gradu Dubrovniku, u kojemu se i odvija radnja drame.